województwo kujawsko pomorskie
Szlaki pamieci - strona główna
Start Szlak walki
II wojna światowa
Szlak walki – II wojna światowa
„Przedmoście Bydgoskie” podczas pierwszych dni września Drukuj Email

Pozycja obronna Przedmoście Bydgoszczy dzieliła się na trzy części: północną, główną i południową. Część północna rozpoczynała się w Tryszczynie i biegła aż do Brdy, następnie na północ w rejon jezior koronowskich. Po przedłużeniu obrony w kierunku północnym wybudowano pozycje ryglową, która znajdowała się pomiędzy Wojnowem a Trzemiętowem. Przed nimi budowano pozycję przysłaniania (biegła ona od Kanału Bydgoskiego przez Strzelewo – Silno – Trzemiętowo do jeziora Słupowskiego). Na całej linii znajdował się okop strzelecki w dwóch liniach, przed którym umieszczono zasieki z drutu kolczastego, pole minowe, a także zapory i rowy przeciwpancerne.

Więcej…
 
Dywizja Piechoty pod Świekatowem we wrześniu 1939 roku Drukuj Email

polska piechota 1939

nowosc

Sytuacja jednostek polskich w tzw. Korytarzu Pomorskim była od pierwszych godzin wojny bardzo trudna. Nieprzyjaciel miał przewagę techniczną i liczebnościową. Co gorsze polskie jednostki były mocno rozciągnięte. Powstrzymanie nieprzyajciela w takich warunkach było niezmiernie trudne. Jedną z najpoważniejszych prób był bój 27. Dywizji Piechoty pod Świekatowem.

Więcej…
 
Szlakiem 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich Drukuj Email

Jedynie z legend, bądź z propagandy przeciwników, pochodzą wyobrażenia ułanów polskich, szarżujących na kolumny czołgów we wrześniu 1939 roku. Owszem, 1 września pod Krojantami niedaleko Chojnic dwa szwadrony 18 pułku ułanów pod dowództwem płk. Kazimierza Masztalerza wbrew instrukcjom przełożonych dokonały śmiałego kontrataku konnego na tyły niemieckiej 20. dywizji zmotoryzowanej. Nie był to jednak atak bezmyślny ani rozpaczliwy, lecz przemyślane zaskoczenie przeciwnika. W całej kampanii wrześniowej kawaleria polska przede wszystkim walczyła spieszona, wg zasad taktyki piechoty, zgodnie z międzywojenną „Ogólną instrukcją walki”, w myśl której „Kawaleria porusza się konno, walczy pieszo”.

Więcej…
 
Boje nadgraniczne – Kęsowo Drukuj Email

Armia „Pomorze” (dowodzona przez gen. dyw. Władysława Bortnowskiego) powstała, aby przeciwdziałać prawdopodobnym wrogim działaniom skierowanym w stronę Gdańska. Armię wzmocniono, włączając do niej 9. Dywizję Piechoty, początkowo zaliczoną do Armii „Łódź”. Rozkaz mobilizacji tej dywizji wydano 23 marca 1939 roku. Po 1 czerwca 1939 r. dywizję rozlokowano na północ od Bydgoszczy. Głównym obszarem działań operacyjnych miał być rejon Koronowa, stąd też nazwa zgrupowania: „Koronowo”. Dywizja zapełniła obszar pomiędzy dwoma zgrupowaniami wojsk: grupą „Tuchola” na północy i grupą „Bydgoszcz” na południu.

Więcej…
 
„Grunwald” pierwsza organizacja konspiracyjna na terenie Pomorza Drukuj Email

„Grunwald” – to kryptonim pomorskiej części Tajnej Organizacji Konspiracyjnej (TOK), która obejmowała obszary graniczące z Niemcami, przygotowując się do wykonywania zadań specjalnych w wypadku okupacji [inna nazwa: LOB – Lotne Oddziały Bojowe]. Organizację tę nazywano „śpiącą armią”, albo „milczącą armią”, bądź też „zakonspirowaną armią”. Nadzór nad nią sprawował Samodzielny Referat Informacyjny okręgu pod kierownictwem kapitana Ludwika Cyrklera. Konspiratorów werbowano spośród członków organizacji patriotycznych i paramilitarnych, zwłaszcza Związku Strzeleckiego i Przysposobienia Wojskowego oraz Wychowania Fizycznego (PW i WF) oraz związków kombatanckich.

Więcej…
 
Szlakiem walk partyzantów AK w Borach Tucholskich Drukuj Email

Konspiracja na terenie Pomorza zaczęła się kształtować od października 1939 roku. Była ona zróżnicowana i związana z różnymi inicjatywami, a także kontaktami ludności zamieszkującej ten obszar. Funkcjonowanie danych organizacji podczas okupacji wiązało się z wcześniejszą działalnością przedwojenną, np. „Grunwald”, czy też Szare Szeregi, wynikały z inicjatyw regionalnych (Polska Armia Powstania, Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Kaszubski”, później „Gryf Pomorski”), bądź też z inicjatyw lokalnych działaczy („Orzeł Biały”, „Strażnica”, „Szwadron Śmierci”, „Pomoc Polakom” później przekształcona w organizację „Polska Żyje”. Katollech – „Katoliccy Lechici” i „Batalion Śmierci”) , albo z możliwości działania w strukturach ogólnopolskich (Komenda Obrońców Polski, Związek Jaszczurczy i „Miecz i Pług”).

Więcej…
 
Wojsko Polskie w walkach o Bydgoszcz w 1945 roku Drukuj Email

T-34_Bydgoszcz_1945

nowosc

Walki w 1945 roku to zapomniany epizod dziejów naszego regionu. Do tej pory przedstawiany był on jako łatwe zwycięstwo Armii Czerwonej. Rzeczywistość była bardziej skomplikowana. Bitwa o Bydgoszcz była bardzo zacięta i pociągnęła za sobą śmierć tysięcy żołnierzy radzieckich i niemieckich. W walkach tych uczestniczyli także żołnierze polscy. Bój o Bydgoszcz był dla nich wstępem do krwawego przełamywania Wału Pomorskiego.

Więcej…